Security uređaji

SafeNet HSM - Hardware Security Module

SafeNet - Hardware Security Module

  KeySecure

  Luna_EFT

  Luna_G5

  Luna_PCI_E

SafeNet - Multi-Factor Autentikacija

SafeNet - eToken

  eToken PRO

  eToken PRO Anywhere

SafeNet oprema

Rezervni delovi

NBS oprema

NBS nudi pouzdane performanse i odličan kvalitet štampe. Od jednostranih crno-belih do obostranih, u punom koloru, kodiranje kartica, NBS štampači kartica čine odličan izbor kako bi ste zadovoljili potrebe Vašeg poslovanja. Izaberite štampač koji ispunjava Vaše zahteve.

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***