Nudimo Vam usluge konsaltinga i obuke

Pojam konsaltinga

Konsalting predstavlja specifičnu aktivnost pomaganja preduzećima da reše probleme u poslovanju za koje nemaju dovoljno stručnosti, znanja i iskustva. U modernim tržišnim privredama, konsalting je rezultat potrebe za adekvatnim i pravovremenim informacijama i saznanjima, koja su postala ključni faktor poslovnog uspeha. Konkurencija je značajan pokretač i faktor koji utiče na ponudu i ponašanje kompanija. One se bore za klijente i tržišta sa drugim firmama iste branše i sa firmama druge specijalnosti. Ovakve usluge Vam mogu doneti prevagu u poslu i zbog toga i jesu značajne.

Nudimo kompletan niz profesionalnih usluga

Security Architecture and Design

• Risk Management
• IT Access Control,
• Application Security,
• Operations Security,
• Cryptography,
• Physical

Environmental Security

• Disaster Recovery Planning,
• PCI DSS Standards,
• Legal,
• Regulations,
• Compliance and Investigations

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***