Čime se bavimo ?

Ukratko o nama...

SIS Software and Services, Beograd, je specijalizovana kompanija za razvoj i primenu savremenih tehnologija u kartičarstvu. Kompanija je fokusirana na snabdevanje korisnika kvalitetnom opremom kroz isporuke modernih sredstava za rad u oblasti kartičarstva, uz pružanje kvalitetnih usluga iz oblasti održavanja opreme i softvera i isporuke potrebnog potrošnog materijala. Višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti stvorilo je dobre pretpostavke da se Kompanija iskazuje kao pouzdan partner za sistem integratorske funkcije.

U cilju pružanja kvalitetnih usluga i zadovoljavanja potreba klijenata, mi objedinjujemo naše iskustvo, iskustvo naših partnera, moderne tehnologije i stalno unapređujemo svoje angažovanje i rešenja. Pored izgradnje i razvoja dugoročne poslovne saradnje sa klijentima i partnerima, naše usmerenje je okrenuto i ka korporativnim rešenjima koja traže sigurnost i zaštitu u IT.

Brošura o delatnosti kompanije u PDF

Brošura o delatnosti kompanije   Brošura o delatnosti kompanije u PDF dokumentu spremana za preuzimanje.

Brošura o proizvodnji i personalizaciji kartica

Brošura o proizvodnji i personalizaciji kartica   Brošura o proizvodnji i personalizaciji kartica u PDF dokumentu spremana za preuzimanje.

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***