Tehnička podrška i servis

SIS Software and services ima ekspertski tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u uvođenju kartičnih produkata, opremanju i instalaciji opreme i softvera. Organizujemo kontinuiranu tehničku podršku, servis i održavanje opreme i softvera. Svi proizvodi iz naše ponude, pokriveni su kompletnim održavanjem. Servisna služba je potpuno obučena i ima sva potrebna uputstva kako bi mogla da pruža kvalitetan servis i otklanja zastoje, kvarove kao i da izvrši potrebne adaptacije i promene na hardverskim konfiguracijama i ažuriranje i održavanje softvera.

Servisna podrška 24/7

Kvalitet servisne podrške, pouzdanost i raspoloživost servisa obezbedjujemo kroz:


  • Originalne rezervne delove

  • Originalne komplete potrošnog materijala

  • Specijalistički softverski alat - COLLIS EMV PVT tools

  • Specijalistički obučenim kadrom

  • Raspoloživom rezervnom opremom

  • Opremljen servis za elektronsku i mehaničku dijagnostiku i reparaciju

Rezervni delovi

PRAKSA

Naša je stalna praksa i obaveza stručno usavršavanje svog kadra i obučavanje naših klijenata u korišćenju opreme i softvera, i zbog toga neprekidno pratimo trendove u kartičarskoj industriji.

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***