Softverska rešenja

Xpressi * EMV Distributed / Remote / Branch

Uvećajte svoje mogućnosti sa Xpressi softverskim paketom, za distribuirano / daljinsko izdavanje kartica u filijalama. Softver je razvijen od strane naše in-house grupe za razvoj softvera. Xpressi je deo naše ponude i zajedno sa UbiQPersoMaster EMV čini okosnicu grupe naših softverskih proizvoda. Xpressi omogućava trenutno izdavanje EMV / čip kartica u filijalama. Rešenje je isplativo i lako se implementira. Podržava više konfiguracija EMV / čip kartica, vrsta čipova pa čak i različitih štampača. Ovo rešenje daje izdavaocu fleksibilnost za svoje buduće proširenje kao i opcije otvorene za promene. Rešenje nije vezano za bilo koju karticu niti dobavljača printera.

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***