Softverska rešenja

Crypto Software

Crypto Software

  CryptoSW

CryptoSW - Softversko kriptografsko rešenje

Softversko kriptografsko rešenje je zasnovano na kriptografskom algoritmu čiji su sastavni deo kriptografski ključevi koji u sprezi sa algoritmom obezbeđuju vrhunsku zaštitu podataka. Podatak koji je namenjen određenom korisniku može dešifrovati i pročitati samo taj korisnik. Takođe, šifrovani podaci se mogu bezbedno čuvati na disku ili u nekoj drugoj arhivi. Kripto softver ima ulogu da učvrsti sistem bezbednosti fajlova. Rešenje je primenljivo nad bilo kojim tipom fajlova.

Kripto softver se zasniva na proverenom kripto algoritmu, koji je modifikovan u cilju sprečavanja napada na kriptovane fajlove. Kriptografski ključevi se generišu korišćenjem specijalno razvijenih metoda takođe u cilju onemogućavanja kompromitovanja kriptovanih fajlova/komunikacija.

Verzija kripto softvera namenjena za kripto zaštitu fajlova koji se razmenjuju putem nebezbednih kanala sadrži dodatne funkcionalnosti. Najvažniju dodatnu funkcionalnost predstavlja kreiranje heš vrednosti ulaznog fajla koji se kriptuje. Za kreiranje heš vrednosti koristi se SHA-1 algoritam. Kriptovani fajl se prenosi putem komunikacionih kanala zajedno sa heš vrednošću tog fajla. Primalac ;b:kriptovanog fajla, dekriptuje fajl pri čemu se istovremeno izračunava heš vrednost dekriptovanog fajla. Heš vrednosti se međusobno upoređuju. Ukoliko su vrednosti identične fajl je korektno prenet u celosti. Ukoliko je vršena bilo kakva intevencija na fajlu koji se prenosi heš vrednosti neće biti istovetne pa se pristigli fajl odbacije, što takođe može ukazati i na pokušaj kompromitovanja fajla prilikom prenosa. Na taj način se obezbeđuje siguran prenos kriptovanog fajla kroz nezaštićenu mrežu.

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***