Softverska rešenja

SISoft Evidence

SISoft Evidence

  SISoft Evidence - flayer

SISoft Evidence - Vođenje evidencije o dolasku i odlasku zaposlenih

SIS Software and Services je za Vas napravio Novu aplikaciju za vođenje evidencije o dolasku i odlasku zaposlenih. Ovaj software je odlično, pristupačno i kompletno rešenje za mala i srednja preduzeća. Odlikuje ga veoma jednostavan i funkcionalan interfejs, fleksibilnost i prilagodljivost korisniku. Softverski paket sadrži računarsku aplikaciju sa bazom podataka, beskontaktni čitač za očitavanje kartica ili tokena, kao i kartice ili tokene u skladu sa Vašim potrebama.

Neke od bitnih odlika ovog sistema:
Odvojeni su operatorski i administratorski deo aplikacije,
Evidencija prisustva je aktivna non-stop,
Izveštaji za štampu su kriptovani,
Postoji i kompletna evidencija logovanja na sistem.

Nabrojane karakteristike ovaj sistem čine veoma sigurnim i efikasnim rešenjem za Vaše poslovanje.

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***